שירות לקוחות והדרכות:

בדיקת צרכים בפרט בריאות + סיעוד

מסמך הנמק יולי 2019

מערכת הפקה לביטוח בריאות